Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Om jouw website bezoekers duidelijk te maken hoe jij met hun gegevens omgaat, plaats je jouw afspraken hierover in de privacyverklaring. Je omschrijft wat je met de verzamelde gegevens doet en waarom. Dit document dient als voorbeeld. De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Naast-Jou kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Naast-Jou, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Naast-Jou verstrekt. Naast-Jou kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Naast-Jou GEGEVENS NODIG HEEFT

Naast-Jou verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Naast-Jou uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Naast-Jou GEGEVENS BEWAART

Naast-Jou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Naast-Jou verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Naast-Jou worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Naast-Jou gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Naast-Jou maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Naast-Jou bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Naast-Jou te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Naast-Jou heeft hier geen invloed op.

Naast-Jou heeft Google geen toestemming gegeven om via Naast-Jou verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@naast-jou.nl. Naast-Jou zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Naast-Jou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Naast-Jou maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Naast-Jou verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Naast-Jou op via info@naast-jou.nl. Naast-jou.nl is een website van Naast-Jou. Naast-Jou is als volgt te bereiken:

Postadres: Heelkruid 21, 3903 ET Veenendaal
Vestigingsadres: Heelkruid 21, 3903 ET Veenendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 06 12179830
E-mailadres: Info@naast-jou.nl